جستجو کنید Language
021-22144470-71 98+ bilan.gozareshgar@yahoo.com

کمیته حسابرسی در بیلان گزارشگر

کمیته حسابرسی در بیلان گزارشگر

کمیته حسابرسی:

کیمته حسابرسی ،مدیر حسابرسی داخلی،باز خورد مدیریت ارشد را ارزیابی و اطلاعات مرتبط را باهم ترکیب می کند تا مطمئن شود که برنامه،اولویت های سازمان را به طور مناسبی منعکس می کند و مدیریت از اجرای برنامه حمایت می کند.

برنامه اصالاح شده،جهت بررسی های بیشتر به کمیته حسابرسی ارائه می شود.

کمیته حسابرسی،ممکن است اصلاحاتی براساس سطح ریسک پذیری سازمان،پیشنهاد دهد.

این جلسه به مدیر حسابرسی داخلی فرصت می دهد تا بودجه و ارتباط آن با پوشش خدمات اطمینان بخشی را توضیح دهد و هر شکاف مهمی در پوشش خدمات اطمینان بخشی ارائه کنند.

ارائه به هیات مدیره

مدیر حسابرسی داخلی،معمولا گزارشی را جهت اطلاع رسانی به هیات مدیره تهیه می کند که در آن کارهای مندرج در برنامه،نتیجه ی ارزیابی ریسک ناشی از انتخاب و ارزش حاصل از خدمات  اطمینان بخشی و مشاوره ای دمستقل و بی طرف توسط حسابرسی داخلی،به طور خلاصه بیان می گردد.

رئیس کمیته حسابرسی،می تواند  خلاصه اطلاعات را برای تصویب نهایی به کل هایت مدیره ارئه دهد.

هنگامی که مدیریت ارشد و هیات مدیره،برنامه را به صورت رسمی تصویب کنند،تمامی حوزه های کسب و داخل سازمان که تحت تاثیر برنامه باشند،معمولا یک نسخه از آن را دریافت می کنند.

اطلاع رسانی مستمر

در برخی سازمان ها،مدیر حسابرسی داخلی از طریق یک گزارش رسمی،به طور فصلی اطلاع رسانی می کند.

زمان بندی ارائه های مذکور به مدیریت ارشد و هیات مدیره(کمیته حسابرسی)،ممکن است بر چگونگی درک گروه های ذی نفع از فعالیت حسابرسی داخلی،اثر بگذارد.

اطلاعات بسیار زیادی که یک باره تهیه می شوند،می تواند درک ذی نفعان در مورد فعالیت حسابرسی داخیل را کاهش می دهند.

حسابرسی داخلی باید اطلاع رسانی منظم به مدیریت ارشد اهمیت دهند و پیشاپیش برای برخورد با هرگونه تغییر در برنامه حسابرسی،آماده باشند اجازه دهند فرصت ها مورد بحث قرار گیرند.

اطلاع رسانی تغییرات پیشنهادی

اگر برنامه حسابرسی داخلی و یا الزامات منابع،به طور قابل ملاحظه ای تغییر کنند،مدیر حسابرسی داخلی باید آن تغییرات را به اطلاع مدیریت ارشد و هیات مدیره برساند و براساس استاندارد2020 ارائه برنامه و تصویب،موافقت آن ها را کسب کند.

حتی وقتی اصلاحات در برنامه جزئی هستند،ممکن است فرصت هایی را فراهم کنند تا درک اشخاص ثالث از ریسک ها مورد بحث قرار گیرد دقت اطلاعات به اشتراک گذاشته شده،بهبود یابد و با اولویت های مدیریت ریسک همسو گردند.

برخی مدیران حسابرسی داخلی،برنامه حسابرسی داخلی خود را به صورت ماهانه جایگزینی کارخا برنامه ریزی شده را تضمین می کند.

گرچه اطلاع رسانی این تغییرات به صورت فصلی الزامی نیست،اما بسیاری از مدیران حسابرسی داخلی این زمان بندی را برای ثبات ریه انتخاب می کنند.

گاهی گفت و گوها ممکن است در مورد در خواست منابع باشد.

حسابرسان داخلی،سوالات نظیر”آیا تغییر در برنامه حسابرسی،رویدادی منحصر به فرد است یا این که نیاز به اصلاحاتی بلندمدت در بودجه وجود دارد؟”،را در نظر می گیرند تا توافقات جدید کاری را باتوجه به بودجه موجود انجام دهند.

حسابرسی داخلی ممکن است،بعضی موارد را از برنامه حذف کند.

مدیر حسابرسی داخلی ممکن است،طراحی را برای انجام این تغییرات مدنظر ارائه دهد یا برای ایجاد تغییر،از مدیریت ارشد یا هیات مدیره بپرسید که برای آزادسازی منابع،قصدلغو کدام پروژه را دارند.

دیدگاه ها (0)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *