جستجو کنید Menu
021-22144470-71 98+ bilan.gozareshgar@yahoo.com

راهنمای تدوین قراردادهای حسابرسی

بخش 21 استانداردهای حسابرسی

 مركز آموزش و تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی حرفه­ ای جامعه حسابداران رسمی ایران در راستای اجرای بهینه استانداردهای حسابرسی، قرارداد حسابرسی، نمونه­ های زیر و تاییدیه مدیران برای حسابرسی مالیاتی را برای راهنمایی اعضا تدوین كرده است:

  1. قرارداد حسابرسی صورتهای مالی
  2. قرارداد حسابرسی مالیاتی
  3. قرارداد بررسی اجمالی صورتهای مالی میان دوره­ای
  4. تاییدیه مدیران برای حسابرسی مالیاتی

 

نكات زیر باید در تنظیم قرارداد، رعایت شود:

  1. تایپ قرارداد روی سربرگ موسسه.
  2. مناسب سازی مقدمه قرارداد بر حسب شخصیت حقوقی صاحبكار و به عهده گرفتن یا نگرفتن وظیفه بازرسی قانونی.
  3. در صورت اِعمال بند 2 بالا، مناسب سازی سایر بندهای قرارداد بر حسب ضرورت.

بدیهی است كه نمونه­ها حاوی حداقل­های لازم برای عقد قرارداد است و هر موسسه    می­تواند با نگرش به شرایط حاكم بر اجرای هر كار، نكات دیگری را حسب مورد و لزوم به نمونه­ها بیفزاید.

 

           مركز آموزش و تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی حرفه­ ای

        جامعه حسابداران رسمی ایران