جستجو کنید Language
021-22144470-71 98+ bilan.gozareshgar@yahoo.com

تبصره ماده 100 قانون مالیات سال 1402 شامل چه مشاغل هایی می شود؟

تبصره ماده 100 قانون مالیات سال 1402 شامل چه مشاغل هایی می شود؟

تبصره ماده 100 قانون مالیات سال 1402 شامل چه مشاغل هایی می شود؟

 1. مشمولین تبصره ماده 100 قانون مالیات مستقیم:
 • حداکثر درآمد مشمولین برای استفاده از این تبصره->مجموع فروش کالا و خدمات به مبلغ000/000/200/67 ریال
 1. مودیان زیر مکلف به تسلیم اظهار نامه و پرداخت مالیات متعلقه می باشند:
 • مودیان که میزان فروش کالا و ارایه خدمات آنها در سال 1401 بیش از 000/000/200/67 ریال بوده است.
 • در پرونده های مشارکت مدنی،چناچه سهم درآمد یا فروش حداقل یکی از شرکا بیش از حدنصاب این دستور العمل و یا مجموع درآمد مشارکت بیش از 000/000/000/150 ریال باشد.
 • صاحبان مشاغلی که مکلف به استفاده از پایانه فروشگاهی بوده و با توجه با اطلاعات دریافتی ویا بر اساس اطلاعات واصله از سامانه سوت زنی،نسبت به نصب آن اقدام ننموده اند.
 • صاحبان مشاغلی که برای آنها فرم موضوع تبصره ماده 100 قانون مالیات های مستقیم در درگاه خدمات الکترونیکی سازمان امور مالیاتی کشور قرار داده نشده است.
 1. بهتر است بدانیم:
 • مالیات مقطوع مودیان مشمول این دستور العمل با توجه به اطلاعات موجود در پایگاه های اطلاعاتی سازمان و سوابق مودی تعیین و طی فرمی درtax.gov.ir بارگذاری می گردد.
 • در صورتی که فروش و درآمد تعیینی شده:مودی از شرایط دستور االعمل خارج و مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی حداکثر تا 31/03/1402 می باشد.
 • مهلت پرداخت مالیات مقطوع تعیین شده،تا پایان خرداد ماه 1402 بوده و حداکثر تا 4 ماه بصورت مساوی تقسیط می شود

عدم پرداخت مالیات در موعد مقرر:مشمول جریمه موضوع ماده 190 قانون مالیات های مستقیم.

 • در صورتی که مودی متقاضی اعمال مقررات مفاد مواد137،145،172 ق.م.م در خصوص عملکرد 1401 باشد->مکلف به تسلیم اظهار نامه مالیاتی است.
 1. هرگاه پس از صدور اوراق قطعی پذیرش مالیات مقطوع بر اساس اسناد و مدارک مشابه مشخص گردد:
 • فروش کالا بر درآمد بیش از 000/000/200/67 ریال بوده مودی مشمول تبصره ماده 100 نبوده و علاوه بر مطالعه مالیات،مشمول جرایم متعلقه و عدم استفاده از معافیت ها و نرخ صفر خواهد شد.
 • در صورتی که فروش و در آمد تا حد000/000/200/67 ریال و مبلغ ما به التفاوت نیز بیش از 15 درصد باشد،مالیات ما به التفاوت(بدون جریمه ماده 192 ق.م.م)مطالعه خواهد شد.

چند نکته در مورد نحوه تسلیم اظهارنامه اشخاص حقیقی :

مودیان محترم مالیاتی که فروش یا درآمد آنها کمتر از ۶۷.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال میباشد میتوانند در صورت قبول مالیات مقطوع اقدام به تسلیم فرم مالیات مقطوع ( همان تبصره ماده ۱۰۰ ) نمایند.

و در غیر اینصورت اگر به هر دلیلی مالیات مقطوع رو قبول ندارند باید نسبت به تسلیم اظهارنامه عادی اقدام نمایند تا پرونده جهت رسیدگی به اداره مالیات مربوطه ارجاع داده شود .

که در اینگونه موارد عمدتاً مالیات تشخیصی بیشتر از مالیات مقطوع میباشد

جز در مواردی که مودی با ارائه مدارک و مستندات لازم و کافی برای اداره مالیات ثابت کند.

که تراکنش ها جنبه تجاری نداشته اند و یا درآمد وی کمتر از میزان تشخیصی بوده است.

مودیانی هم که تراکنش ، فروش یا درآمد آنها بیشتر از مبلغ ۶۷.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال است الزاماً باید اقدام به تسلیم اظهارنامه عادی نمایند که مالیات مودی بعد از رسیدگی توسط اداره امور مالیاتی طی برگ تشخیص صادر و به مودی ابلاغ میشود.

مهم و خیلی مهم برای مودیانی که تراکنش یا فروش یا درآمد آنها کمتر از ۶۷.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریاله این است .

که حتی الامکان از فرم تبصره ماده ۱۰۰ استفاده کنند چون در اینصورت مالیات پرداختی آنها به مراتب کمتر از مالیات واقعی آنها( در صورت رسیدگی به پرونده) میباشد.

دیدگاه ها (0)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *