Arama Menu
0098-21 221444 70-1 bilan.gozareshgar@yahoo.com

mali tahkim

Sözleşme tahkimi, formaliteleri ortadan kaldırmak, işlem hızını artırmak, paradan ve zamandan tasarruf etmek için oluşturulmuş uyuşmazlık çözüm mekanizmalarından biridir. Tahkim esas olarak özel ve kamu düzenini ilgilendirmeyen uyuşmazlıklar ile ilgilidir. Hakem veya hakemler, yazılı muvafakat ve tarafların mutabakatı ile uyuşmazlığa konulan sınırlar dahilinde girer ve usulün formalitelerine uyma zorunluluğu olmaksızın uyuşmazlığı çözer. Tahkim, tarafların mutabakatı ile ve adli makamlara sevk edilmeden önce yapılır.