جستجو کنید Language
021-22144470-71 98+ bilan.gozareshgar@yahoo.com

کیفیت حسابرسی قسمت اول

کیفیت حسابرسی قسمت اول

کیفیت حسابرسی قسمت اول

کیفیت حسابرسی قسمت اول ،ما می خواهیم در چند قسمت بیان کنیم.

عوامل مؤثر بر کیفیت حسابرسی

1.مؤسسات حسابرسی

حسابرسان،برای مؤسسات حسابرسی کار می کنند.

و نتیجه فرآیند حسابرسی،گزارش حسابرسی است.

که به نام مؤسسه حسابرسی و به همراه صورت های مالی حسابرسی شده صاحبکار،صادر می شود.

و می توان آن را به عنوان ستانده مشترک نهاده های صاحبکار و قضاوت های حسابرسی دانست.(گیبینز و همکاران،2010)

این مؤسسات حسابرسی هستند که کارکنان حسابرسی را استخدام می کنند،

آموزش می دهند و برنامه ها و آزمون های حسابرسی را طراحی کرده،

و از جبران خدمات و سایر خط مشی های سازمانی،به عنوان رهنمودی برای فرآیند گردآوری شواهد استفاده می کنند.

مؤسسات حسابرسی،ساختارهای اداری داخلی را به منظور اطمینان از کیفیت و رعایت خط مشی های حسابرسیخود،طراحی و اجرا می کنند.

بنابراین،مؤسسات حسابرسی هستند که در تیررس انتقادات مربوط به کیفیت حسابرسی قرار دارند.

ویژگی های مؤسسات حسابرسی و رابطه آن ها با کیفیت،در پژوهش های مختلف مورد بررسی قرار گرفته است.

فرانسیس(2004)،شکل گیری ادبیات این پژوهش ها را با تقسیم بندی مؤسسات کوچک و بزرگ،مرور کرده است.

از منابع اصلی تفاوت بین مؤسسات حسابرسی،تخصص مؤسسه در صنعت خاص است که در پژوهش هایی مورد بررسی قرار گرفت.

که از گروه مشتریان مؤسسه حسابرسی به عنوان معیار اندازه گیری تخصص مؤسسه در صنعت خاص استفاده شد.

مؤسساتی که تعداد زیادی از صاحبکاران آن ها در صنعتی خاص فعالیت می کردند،به عنوان متخصص رسیدگی در آن صنعت شناخته می شدند.

فرانسیس(2011)،در پژوهش خود به این نتیجه رسید که اندازه مؤسسات حسابرسی و نه تخصص در صنعت خاص،محرک اصلی کیفیت حسابرسی است.

2.نهاده های حسابرسی

دو نهاده اصلی در فرآیند حسابرسی عبارت اند از افراد گروه رسیدگی و آزمون های حسابرسسی که به منظور گردآوری شواهد انجام می شوند.

کیفیت حسابرسی هنگامی افززایش می یابد که کار رسیدگی،به افراد شایسته محول شود.

در حالی که ممکن است به گونه منطقی فرض شود که شایستگی حسابرسان بر اساس الزامات آموزش عمومی و گواهیناتمه های حرفه ای تعیین می شود.

اما واقعیت این است که شناخت بسیار اندکی از افرادی وجود دارد که کار حسابرسی انجام می دهند.

همچنین به رغم اهمیت بنیادی شواهد حسابرسی (دومین نهاده در فرآیند حسابرسی)،در زمینه ی کیفیت حسابرسی،شناخت از آن کافی نیست.

قابلیت اتکا و مربوط بودن شواهد گردآوری شده،دو موضوع مهمی هستند که باید نسبت به آن شناخت کسب شود.

به عنوان نمونه،اخد تأییدیه حساب های دریافتنی،از آزمون هایی است که طبق استانداردهای حسابرسی،الزامی شده است.

اما نتایج چند مطالع نشان داده است که  این آزمون لزوماً شواهد قابل اتکایی را برای حسابرسان فراهم نمی کند.(فرانسیس،2011)

3.فرآیند حسابرسی

فرآیند حسابرسی،نحوه به کار گرفتن نهاده های حسابرسی را نشان می دهد.

فرآیند حسابرسی شامل تصمیمات و قضاوت هایی است که حسابرسان در رابطه با برنامه ریزی،گردآوری شواهد و تفسیر شواهد به منظور احزار الزامات گسترده ی استتانداردهای حسابرسی اتخاذ می کنند.

تا شواهد کافی و قابل اطمینان به عنوان پشتوانه اظهار نظر خود فراهم آورند.

پژوهش های انجام شده در زمینه فرآیند حسابرسی،بر اساس مبانی اقتصادی هستند.

و فرایند حسابرسی را به عنوان تابع تولید در نظر گرفته اند.

هدف آن ها درک نهاده های فرآیند تولید (ساعات کار و گروه رسیدگی کننده)،کارایی این نهاده ها و جانشینی آن ها در شرایط حسابرسی مختلف است(فرانسیس،2011)

دیدگاه ها (0)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *