جستجو کنید Language
021-22144470-71 98+ bilan.gozareshgar@yahoo.com

پادکست

پادکست حسابرسی اپیزود3

چرا مشتریان از گزارش های حسابرسی متنفرند

پادکست حسابرسی اپیزود2

5دلیلی که مشتریان توصیه حسابرسان را نمیپذیرند

پادکست حسابرسی اپیزود1

 پیامدهایی که باید حسابرسان ارزیابی کنند

پادکست حسابرسی اپیزود6

تا به حال سعی کردید حرفه ی حسابرسی رو به کسی معرفی کنید؟چه چالش هایی داشتید؟

پادکست حسابرسی اپیزود5

تا چه اندازه عواقب اتفاقاتی که افتاده فکر می کنید؟

پادکست حسابرسی اپیزود4

به عنوان حسابرس مشاهده گر و پرس و جو کننده هستید؟

پادکست حسابرسی اپیزود9

به نظر شما ارتباط دوستانه‌ی حسابرس با مشتری روی استقلال و نحوه‌ی کار او تاثیر می‌گذارد؟

پادکست حسابرسی اپیزود8

به نظر شما چزا مشتری ها اطلاعات لازم و کافی رو در اختیار حسابرسان قرار نمی دهند؟شما دربرخورد با چنین چالشی چه کار می کنید؟

پادکست حسابرسی اپیزود7

به نظر شما سهم حسابرس در موفقیت شرکت چیست؟و آیا به اندازه ی کافی به کار حسابرسان ارزش گذاشته می شود؟

پادکست حسابرسی اپیزود11

به نظر شما چرا مغرور بودن به حرفه ی یک حسابرسی آسیب میزنه؟

پادکست حسابرسی اپیزود10

ه نظر شما چرا باید حسابرسان باید روانشناسی بخوانند؟

پادکست حسابرسی اپیزود12

آیا دیگران برای شما ارزش قائل هستند.شما چظور خودتون برای کار خود ارزش قائل هستید؟