جستجو کنید Language
021-22144470-71 98+ bilan.gozareshgar@yahoo.com

قسمت هایی از الگویCCER برای مستندسازی یافته های حسابرسی

قسمت هایی از الگویCCER برای مستندسازی یافته های حسابرسی

قسمت هایی از الگویCCER  برای مستندسازی یافته های حسابرسی

در قسمت قبل ما برای شما معیار را توضیح دادیم الان می خواهیم به قسمت های دیگر بپردازیم.

  • شرایط:

شرایط به آنچه اشاره دارد که حسابرس در نتیجه به کارگیری رویه های خود پی می برد.

شرایط،شواهد واقعی است که حسابرسی داخلی در زمان بررسی خود به آن دست می یابد.

رویه های حسابرسی داخلی شامل روش های جمع آوری شواهد تصدیقی،بررسی اسناد و مدارک،مشاهده شرایط کار و محرک ها و انجام محاسبات مجدد اعدام و ارقام با اهمیت است که در صورت لزوم،اجرا می شوند.

معیارها،(آنچه باید باشد) و شرایط،(آنچه که هست)را نشان می دهد.

یافته ها،تفاوت بین معیارها و شرایط را نشان می دهد.

اگرآنچه که اتفاق افتاده،مطابق آن چیزی نیست که می بایست اتفاق بیافتد،این موضوع،نشان دهنده نقض،عیب یا نقطه ضعفی است که گزارشگری را الزامی می کند.

لذا،شرایط،همان وضعیت موجود است.

  • علت:

علت،دلیل وجود شرایط است.

علت شرح می دهد که چرا بین شرایط واقعی و شرایط مورد انتظار،اختلاف وجود دارد.

حسابرسان داخلی باید به جست و جو برای تعیین علت ریشه ای شرایط بپردازند.

قصور در انجام این کار باعث می شود در کار حسابرس،مشکلاتی به وجود آید و در انتها کار،توصیه ها و پیشنهادهای نا مناسبی ارائه کند که راه حله های مناسبی نیستند.

یافتن علت ریشه ای مسئله یا مشکل،اغلب،کار آسان نیست.

در بسیاری از موارد،ممکن است صرفا یک دلیل وجود نداشته باشند،بلکه عوامل مختلفی،مشکل را به وجود آورده باشند.

موضوعات فراوانی از این الگو پیگیری می کنند و حسابرسان داخلی،باید توجه داشته باشند که نباید علت ریشه ای را بدون صرف تلاش های کافی برای یافتن آن،

توصیف نمایند.

چالش دیگر برای یافتن علت ریشه ای،صرف وقت و تلاش زیاد توسط حسابرس است.

  • اثر:

اثر،به پیامدهای ناشی از شرایط شناسایی شده اطلاق می شود.

اثر،به ریسک یا در معرض قرار گرفتن سازمان،برنامه و فرآیند به دلیل عدم مطابقت شرایط با معیارها،مرتبط است.

اثر،تاثیر نتایج ناشی از خود مسئله می باشد.

یک رویکرد مفید برای مستندسازی مناسب اثر و حصول اطمینان از این که حسابرس یافته را به خوبی در گزارش منعکس نموده است.

  • توصیه ها:

توصیه ها،اقدام یا مجموعه اقداماتی هستند که در صورت پیاده سازی موفق،موجب خنثی شدن علت،توقف اثر و بازگرداندن شرایط به وضعیت مطلوب( به عنوان نمونه،معیارها)می شوند.

اثر بخشی توصیه ها،به این موضوع بستگی دارد که حسابرس،جزئیات هر یک از اجرای الگوی CCCER را درک کند.

با تشریح مناسب هرکدام از اجزا،یافته ها مشروع تر و متفاعد کننده خواهد شد؛به نحوه ی که خواننده به همان نتیجه گیری می رسد که حسابرس،براساس آن،نقاط ضعف را شناسایی کرده است.

دیدگاه ها (0)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *