جستجو کنید Menu
021-22144470-71 98+ bilan.gozareshgar@yahoo.com

ضرورت تنوع بخشی در حرفه ی حسابداری

ضرورت تنوع بخشی در حرفه ی حسابداری

ضرورت تنوع بخشی در حرفه ی حسابداری:

ضرورت تنوع بخشی در حرفه ی حسابداری مطابق داده های اخیرجمع آوری شده .

توسط شورای گزارشگری مالی انگلستان حرفه ی حسابداری ملزم به افزایش تنوع در بالاترین سطوح مدیریتی است.

این حرفه اکنون در سطح شرکای مؤسسات حسابرسی از کمترین تنوع در زمینه های جنسیت نژاد و قومیت برخوردار است روندهای منعکس شده.

در گزارش شورای گزارشگری مالی از حرفه حسابداری در سال ۲۰۱۹ نشان میدهد.

برای نخستین بار در ۵ سال ،گذشته زنان ۵۰ درصد از کل دانشجویان حسابداری و ۳۷ درصد از اعضای حرفه را تشکیل میدهند.

اما در بزرگترین مؤسسات حسابرسی کمتر از ۲۰ درصد شرکا را زنان تشکیل میدهند.

با این حال نشانه های امیدوار کننده ای وجود دارد که حاکی از انجام تغییرات است.

و اکنون زنان ۵۶ درصد از نقش های مدیریتی در مؤسسات کوچکتر را تشکیل میدهند.

آسیایی ها سیاه پوستان و اقلیتها تنها ۶٫۷ درصد شرکای بزرگترین مؤسسات را تشکیل داده اند.

و هیچ مؤسسه ای با کمتر ۲۰۰ کارمند گزارش نکرده است .

که مدیران ،آسیایی سیاه پوست و اقلیت دارد.

سایر اطلاعات جمع آوری شده نشان میدهد .

همه نهادهای حرفهای سیاست ها یا بیانیه های تنوع بخشی را ارائه کردند.

همچنین سه مؤسسه از ۲۰ مؤسسه حسابرسی مورد بررسی (۱۵) درصد هنوز سیاست تنوع بخشی ندارند.

هیچ دلیل موجهی برای مؤسسات برای نداشتن سیاست های تنوع بخشی وجود ندارد.

و اقدامات فوری در این زمینه لازم است .

درصد بالایی از نهادهای حرفه ای حسابداری همچنان به جمع آوری اطلاعات مربوط به سن نژاد و جنسیت اعضا و دانشجویان می پردازند.

در مجموع تعداد نهادهای حرفه ای که به جمع آوری دادههای مربوط به تنوع بخشی از نظر نژاد جنسیت و قومیت میپردازند کاهش یافته است.

رئیس شورای گزارشگری مالی انگلستان در بیانیه ای اذعان کرد مؤسسات وظیفه دارند اطمینان حاصل نمایند در زمینه ی تنوع بخشی و اتخاذ رویکردی همه شمول پیشرو هستند.

و سیاستهای مناسبی را برای رفع هرگونه نقص و کمبود در نظر گرفته اند.

اگرچه یافته های بررسی امسال نشان میدهد که پیشرفت حاصل شده است اما مؤسساتی که سیاست های معنی داری را اعمال نمیکنند.

در اجرای مسئولیت خود ناموفق بوده ونتایج منفی دریافت دریافت میکنند.

واضح است که مسیر پیشرفت باید به سرعت دنبال شود تا در سطح مدیریت ارشد مؤسسات شاهد تنوع و گستردگی بیشتری در نیروی کار باشیم.

دیدگاه ها (0)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *