جستجو کنید Language
021-22144470-71 98+ bilan.gozareshgar@yahoo.com

درباره استاندارد ها

بنر

استانداردهای حسابرسی به منظور ارتقاء کیفیت و قابلیت اطمینان عملیات حسابرسی، تضمین اطلاعات مالی سازمان‌ها و تأیید معتبریت صورت‌های مالی منتشر می‌شوند. این استانداردها ممکن است متفاوت باشند اما هدف کلی آنها همیشه حفظ استانداردهای بالایی از اخلاقیات، کیفیت، و حرفه‌ای بودن حسابرسی است.

استانداردهای حسابرسی معمولاً توسط سازمان‌ها و مراکز معتبر حسابرسی منتشر می‌شوند. به عنوان مثال، در محدوده بین‌المللی، مهم‌ترین مرجع استانداردهای حسابرسی موسوم به ISA (International Standards on Auditing) است که توسط موسسه حسابرسان حرفه‌ای بین‌المللی (International Federation of Accountants – IFAC) انتشار می‌یابد. هر کشور نیز ممکن است دارای استانداردهای حسابرسی خود باشد که بر اساس ISA یا سایر استانداردها تهیه و انتشار می‌یابد.

استانداردهای حسابرسی اشتراکی اصول کلی حسابرسی، رویکردهای اصولی، مسئولیت‌های حسابرس و روش‌های عملیاتی حسابرسی را شامل می‌شوند. این استانداردها به‌عنوان یک راهنمای معتبر برای انجام عملیات حسابرسی به‌کار می‌روند و از حسابرسان انتظار می‌رود که به صورت دقیق و حرفه‌ای طبق این استانداردها عمل کنند تا نتایج حسابرسی دقیق و قابل اعتماد باشند.

انواع استاندارد