مشتریان ما

مشتریان  ما

برخی ازمشتریانی که مستقیما از این موسسه خدمات حرفه ای دریافت کرده اند:

                ردیف                                                                                شرح

          تعداد (حدود)

         شرکت یا سال

                    مالی

                      1 حسابرسی داخلی پالایشگاه نفت ایران                         30
                      2  خدمات مالی و مشاوره ای در شرکت های خدماتی صنعت نفت و مهندسی توسعه نفت                         30
                      3  تهیه و تنظیم و انجام انبارگردانی و اموال گردانی جمعیت هلال احمر                         10
                      4  شناسایی، ثبت و بروزرسانی دارائیهای ثابت در دانشگاه                          5
                      5  تهیه دستورالعمل اموال گردانی و اجرای پروژه مذکور در شهرداری تهران                         10
                      6  حسابرسی شهرداری ها                        600
                      7  حسابرسی سازمان های تابعه شهرداری                        600
                      8  حسابرسی دهیاری ها                        600
                      9  حسابرسی شرکت های سهامی                         50
                     10  حسابرسی شرکت های تعاونی و اتحادیه ها موسسات غیر تجاری                         20
                     11  حسابرسی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی                         38
                     12  حسابرسی داخلی                         20
                     13  خدمات مالی و مشاوره                         38
                     14  حسابرسی مالیاتی                        100
                     15  حسابرسی بیمه ای                         30
                     16  حسابرسی عملیاتی                         20
                     17  حسابرسی داخلی بانک ها                         10
                     18  حسابرسی آب و فاضلاب                         10
                     19  حسابرسی شرکت های توزیع نیروی برق                         25
                     20  حسابرسی شعب سازمان تامین اجتماعی                         15
                     21  ارزیابی پروژه و ارزیابی سهام                         20
                     22  طراحی کامل سیستم شرکتها                         10
                     23  خدمات مالی جمعیت هلال احمر                         10