کنفرانس اینترنتی استاندارد بین‌المللی گزارشگری مالی شماره 17: شناخت و قطع شناخت 1396/08/14

10 / 10
از 1 کاربر

کارشناسان هیئت استانداردهای بین‌المللی حسابداری (IASB) یک کنفرانس اینترنتی درباره الزامهای شناخت و قطع شناخت در استاندارد بین‌المللی گزارشگری مالی شماره 17 (IFRS 17) با عنوان «قراردادهای بیمه» ارائه می‌کنند.

این کنفرانس بخشی از مجموعه کنفرانسهای اینترنتی هیئت استانداردهای بین‌المللی حسابداری است که برای حمایت از به‌کارگیری استاندارد بین‌المللی گزارشگری مالی شماره 17 تهیه می‌شود.
گفتگوی کارشناسان درباره شناخت و قطع شناخت را در اینجا ببینید.

 

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :