انتشار استاندارد تجدیدنظر شده در باره حسابداری با مبنای نقدی. 1396/08/27

10 / 10
از 1 کاربر
انتشار استاندارد تجدیدنظر شده در باره حسابداری با مبنای نقدی
هیئت استانداردهای بین المللی حسابداری بخش عمومی (IPSASB) به تازگی استاندارد تجدیدنظرشده با عنوان «گزارشگری مالی تحت حسابداری با مبنای نقدی (استاندارد بین المللی حسابداری بخش عمومی با مبنای نقدی) را منتشر کرده است.
اصلاحات انجام شده به بعضی از موانع اصلی بر سر راه پیاده سازی این استاندارد می پردازد.
این نسخه جدید،پیشنهادهای مطرح شده در پیش نویس شماره 61 با عنوان «اصلاحات در گزارشگری مالی تحت حسابداری با مبنای نقدی» را کامل می کند. این اصلاحات از اجباری به اختیاری تغییر کرده اند:
•تهیه صورتهای مالی تلفیقی؛
•افشای اطلاعات مربوط به دستیاری خارجی یا سایر کمکها؛ و
•افشای اطلاعات مربوط به پرداختهای انجام شده توسط اشخاص ثالث.
این اصلاحات همچنین منجر به تطابق بهتر الزامات و مشوقهای استاندارد با الزامات مطرح شده در استاندارد تعهدی مشابه که از سال 2008 منتشر شده، می شود.
این نسخه تجدیدنظر شده از 1 ژانویه 2019 لازم الاجرا خواهد بود و پیاده سازی زودتر از موعد نیز مورد تشویق است.
یان کروترز (Ian Carruthers) رئیس هیئت استانداردهای بین المللی حسابداری بخش عمومی در این مورد می گوید: "این اصلاحات، با حذف بعضی از موانع بر سر راه پیاده سازی استاندارد بین المللی حسابداری بخش عمومی با مبنای نقدی، به نقطه نظرهای تهیه کنندگان پاسخ می دهد. گزارشگری مالی قدرتمند با مبنای نقدی ممکن است یک زیربنای مهم برای پیشرفتهای گسترده تر در مدیریت مالی بخش عمومی باشد. اگرچه، اصلاحات نشان می دهد که هیئت استانداردهای بین المللی حسابداری بخش عمومی، استاندارد مبنای نقدی را بیش از یک پایان، به عنوان یک سکوی پرتاب مهم به سمت حسابداری کاملا تعهدی می بیند."
استاندارد مبنای نقدی که برای اولین بار در سال 2003 منتشر و سپس در سالهای 2006  و2007 اصلاح شد، تنها بیانیه هیئت استانداردهای بین المللی حسابداری بخش عمومی در زمینه حسابداری با مبنای نقدی است.
این استاندارد در مرکز اطلاع رسانی اینترنتی حسابرس، صفحه «آرشیو منابع مهم/ حسابداری بخش عمومی» در دسترس است.
 
1396/08/27
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :