خدمات حسابرسی

10 / 10
از 1 کاربر

 

خدمات حسابرسی شامل:

  • حسابرسی مستقل
  • حسابرسی داخلی
  • حسابرسی عملیاتی
  • حسابرسی ویژه و توافقی
  • سیستم های مالی و حسابداری
  • ارزیابی کنترل های داخلی
  • آنالیز مالی
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :