خدمات حسابداری

10 / 10
از 1 کاربر

  

 خدمات حسابداری شامل:

  • سیستم های حسابداری
  • خدمات حسابداری / آماده سازی کتاب و حسابداری نهایی
  • مصاحبه و مشاوره در مورد منابع انسانی
  • تهیه صورتهای مالی
  • طراحی سیستم های حسابداری مالی
  • ارزیابی سیستم های مالی
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :