رزومه موسسه

10 / 10
از 1 کاربر

    موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت بیلان گزارشگر (حسابداران رسمی) بر این باور است که امروزه در عرصه رقابت اقتصادی جهانی و ملی، استفاده از اطلاعات مربوط و قابل اتکا مهمترین ابزار تصمیم گیری می باشد و دستیابی به اطلاعات مذکور بدون استفاده از خدمات موسسات حسابرسی امکان پذیر نمی باشد. لذا موسسه حسابرسی بیلان گزارشگر از لحاظ ساختار فنی خود بر این باور است که بهترین نیروها را از لحاظ فنی و انضباط کاری برای خدمات درخواستی مشتریان به کار می گیرد، بر این مبنا ما تلاش می کنیم کارمندان خود را در بهترین حالت آمادگی از نظر علمی و فنی نگه داریم، اندیشه موسسه حسابرسی بیلان گزارشگر بر حول رضایت مشتری و رعایت کیفیت و استانداردهای حرفه ای می گذرد و چشم انداز ما ورود به عرصه بین الملل می باشد.

رزومه

مدیریت عامل:  عارف شفقت رودسری

تحصيلات ودوره هاي تخصصي:

     کارشناس ارشد حسابرسی از دانشگاه علامه طباطبائی

      دانش پژوه دکتری مدیریت از دانشگاه علامه طباطبائی

صلاحيت و زمینه هاي تخصصي:

      عضو جامعه حسابداران رسمي ايران

      كارشناس ارشد رسمي دادگستري

      عضو انجمن حسابداري ايران

      عضو اصلی انجمن حسابرسان داخلی ایران

      عضو انجمن حسابرسان خبره ایران

      عضو انجمن حسابرسی ایران

مشاغل سازمانی:

      حسابرس سازمان حسابرسي طي سالهای 78 الي 79

      مدير  حسابرسی در یکی از مؤسسات عضو جامعه حسابداران رسمی ایران سال87  الی 91

      مدیریت عامل و عضو هیئت مدیره موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت بیلان گزارشگر

سوابق تجربي:

      به مدت بيش از هیجده سال حسابرسي و مديريت حسابرسي شركتها ، حسابرسي شهرداريها و سازمانهاي تابعه ، دانشگاهها و موسسات آموزش عالي، انجام خدمات مالي و طراحي سيستم حسابداري شركتها، حسابرسی ویژه، حسابرسی عملیاتی، حسابرسی مالیاتی ، حسابرسی تامین اجتماعی در مجموع بيش از 220 شركت ، شهرداري و دانشگاهها.

تحقیقات :

      کتاب :

             - رابطه ویژگی های شرکت و  ویژگی های موسسه حسابرسی با سطح کلی افشاء ( انتشارات سنجش و دانش)

      مقالات :

            - تاثیر رفتار فرصت طلبانه ساز و کار نظارتی و بحران مالی بر مدیریت سود

          توضیح : در نهمین کنفرانس ملی تکنیک های حسابداری و مدیریت

          -  تاثیر بررسی اجمالی حسابرسان مستقل بر محتوای اطلاعاتی صورتهای مالی میان دوره ای

          توضیح : در اولین همایش ملی نگرش های نوین مدیریت ، حسابداری و اقتصاد

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :