راهنماي تدوين قراردادهاي حسابرسي

10 / 10
از 1 کاربر

 

راهنماي تدوين قراردادهاي حسابرسي  

راهنماي تدوين قراردادهاي حسابرسي

بخش 21 استانداردهاي حسابرسي

 

 مركز آموزش و تحقيقات تخصصي حسابداري و حسابرسي حرفه­ اي جامعه حسابداران رسمي ايران در راستاي اجراي بهينه استانداردهاي حسابرسي، قرارداد حسابرسي، نمونه­ هاي زير و تاييديه مديران براي حسابرسي مالياتي را براي راهنمايي اعضا تدوين كرده است:

  1. قرارداد حسابرسي صورتهاي مالي
  2. قرارداد حسابرسي مالياتي
  3. قرارداد بررسي اجمالي صورتهاي مالي ميان دوره­اي
  4. تاييديه مديران براي حسابرسي مالياتي

 

      نكات زير بايد در تنظيم قرارداد، رعايت شود:

  1. تايپ قرارداد روي سربرگ موسسه.
  2. مناسب سازي مقدمه قرارداد بر حسب شخصيت حقوقي صاحبكار و به عهده گرفتن يا نگرفتن وظيفه بازرسي قانوني.  
  3. در صورت اِعمال بند 2 بالا، مناسب سازي ساير بندهاي قرارداد بر حسب ضرورت.

بديهي است كه نمونه­ها حاوي حداقل­هاي لازم براي عقد قرارداد است و هر موسسه    مي­تواند با نگرش به شرايط حاكم بر اجراي هر كار، نكات ديگري را حسب مورد و لزوم به نمونه­ها بيفزايد.

 

           مركز آموزش و تحقيقات تخصصي حسابداري و حسابرسي حرفه­ اي

                                                                     جامعه حسابداران رسمي ايران

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :