خدمات

9 / 10
از 2 کاربر

 خدمات حرفه ای قابل ارائه توسط موسسه در اجرای قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی به شرح زیر می باشد :

-       خدمات حسابرسی شامل انواع حسابرسی

-       بازرس قانونی

-       مشاوره مدیریت مالی

-       طراحی و پیاده سازی سیستم مالی

-       خدمات مالی و حسابداری و مالیاتی

-       نظارت بر امور تصفیه

-       ازریابی سهام و سهم الشرکه

-       داوری مالی

-       خدماتی که توسط دادگاهها و مراجع قضائی در چارچوب موارد بالا ارجاع می شود .

-       سایر مواردی که توسط شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران اعلام و تائید می شود .

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :