همه ی اخبار و مقالات

1[ مجموع 4 مقاله ]
انتخابات هفتمین دوره‌ی شورای‌عالی فرصتی برای نمایش همبستگی حرفه‌ای اهمیت مجمع عمومی شهریورماه سال جاری جامعه‌ی حسابداران رسمی ایران ازجمله در انتخاب اعضای هفتمین دوره‌ی شورای‌عالی جامعه است. از همین رو، سرمقاله‌ی شماره‌ی 45 فصلنامه‌ی حسابدار رسمی به همین موضوع اختصاص یافته است. رحمت‌اله صادقیان، رئیس شورای‌عالی جامعه در این سرمقاله تأکید می‌کند که: « اعتبار حرفه‌ی حسابرسی در ایران و آینده‌ی امیدبخش آن به مفهوم اعتبار تک‌تک اعضای جامعه خواهد بود و از این روست که انتخابات شورای هفتم را باید به فرصتی دیگر برای نشان‌دهنده‌ی همبستگی در میان اعضای جامعه برای اعتلای حرفه‌ای بدل کنیم ...
اولویت‌های امروز جامعه‌ی حسابداران رسمی از منظر دبیرکل‌های پیشین جدیدترین شماره‌ی فصلنامه‌ی حسابدار رسمی شامل گفت‌وگوهایی با دبیرکل‌های دوره‌های اول تا پنجم جامعه‌ی حسابداران رسمی ایران است. در این گفت‌وگوها هریک از دبیرکل‌ها با مروری بر عمکرد جامعه در دوره‌ی تصدی خود به‌اختصار اولویت‌های امروز را برشمردند. دکتر علی ثقفی، نخستین دبیرکل جامعه که از بدو فعالیت تا هجدهم دی‌ماه 1381 این مسئولیت را برعهده داشتند معتقد است: «مهم‌ترین آسیب حرفه بلاتکلیفی است. حرفه دولتی است یا خصوصی؟ تا این مشکل حل نشود، جامعه و اعضای آن در سردرگمی خواهند بود.» از نظر وی اولویت نخست شورا، هیأت مدیر ...
 رییس جدید IAASB منصوب شد قای توماس آر.سایدنستاین از اول ژوییه 2019 (دهم تیر1398) به عنوان رییس جدید هیات بین المللی تدوین استاندارد های حسابرسی و خدمات اطمینان بخش IAASB  جایگزین پروفسور آرنولد شیلدر خواهد شد. پروفسور شیلدر از سال 2009 تاکنون رییس IAASB بوده است.  
چهل‌وپنجمین شماره‌ی نشریه‌ی حسابدار رسمی منتشر شد شماره‌ی بهار 1398 فصلنامه‌ی حسابدار رسمی در 124 صفحه منتشر شد. در این شماره می‌خوانیم: 🔸سرمقاله: انتخابات هفتمین دوره‌ی شورای‌عالی فرصتی برای نمایش همبستگی حرفه‌ای، نوشته‌ی رحمت اله صادقیان  نگاهی از درون: کارنامه‌ی عملکرد و اولویت‌های جامعه‌ی حسابداران رسمی ایران از نگاه دبیرکل‌های پیشین: گفت‌وگو با دکتر علی ثقفی، محمدجواد صفار، لطفعلی لطفعلیان صارمی و نظام‌الدین ملک‌آرایی 🔸اولویت نخست باید اصلاح ماده واحده‌ی تشکیل جامعه باشد / دکتر علی ثقفی 🔸نبود پاسخ‌خواهی واقعی مهم‌ترین آسیب حرفه‌ی حسابرسی است / محمدج ...
1[ مجموع 4 مقاله ]